Wendy van Leeuwen


Software Engineer

Bij Luminis Rotterdam staat de ruimte voor zelfontwikkeling en vooral ook de kennisdeling onderling centraal. Een ieder is uniek en waardevol en mag overal zijn of haar steentje aan bijdragen. Dat biedt vrijheid, flexibiliteit en dat geeft weer extra motivatie voor gedrevenheid. Zowel mijn gedrevenheid voor het werk als mijn liefde en verantwoordelijkheid voor mijn gezin met vier dochters gaan goed samen. Dit alles maakt het voor mij leuk om voor Luminis te werken.

My world is:

“ “Recycle kennis zodat het meer waard wordt.””